Asetuksilla yhtenäisyyttä rakentamisen ohjaukseen

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetustarkennuksen koskien rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymistä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksen, joka koskee pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviä. Asetukset astuvat voimaan 1.6.2015. alkaen.

Tehtävien vaativuusluokitus ja suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuussääntely ovat keskeinen osa rakentamisen laatujärjestelmää. Vaativuusluokkien välisiä eroja on täsmennetty, jotta voidaan ennakoida, minkälaista asiantuntemusta ja kelpoisuutta kussakin tehtävässä vaaditaan. Asetuksessa säädetään vaativuusluokat suunnittelualoittain sekä erotellaan uudisrakentaminen ja korjaustyö.

Asetuksissa annetaan mm. tarkempia säännöksiä lupa-asiakirjojen, suunnitelmien ja selvitysten laatimiseen sekä näiden toteuttamiseen rakennustyössä. Rakentamisesta ja valvonnasta on annettu erillinen ohje rakennushankkeeseen ryhtyvää tahoa,  työnjohtajaa ja viranomaista koskevan sääntelyn soveltamisesta.  Uudistuksella korostetaan korjausrakentamisen erityispiirteiden huomioon ottamista suunnittelussa, rakennustyön johtamisessa ja viranomaisvalvonnassa.

Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta.

Kategoria(t): Uutiset 2015 Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.