Takuuajan tarkastukset

Saatte kauttamme takuuajan tarkastukset sekä tarkastuksissa mahdollisesti ilmenneiden vikojen ja puutteiden korjaustöiden valvonnan. Hoidamme puolestanne myös takuuaikaisten vakuuksien hallinnoinnin. Takuuajan tarkastuksien teettämistä ei myöskään kannata unohtaa ns. gryndi-/RS-kohteissa suorituskyvyttömyysvakuuden voimassaoloaikana.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukaan urakoitsijan vastuu sopimusten mukaisesta  rakentamisesta kestää kaksi vuotta kohteen hyväksytystä vastaanotosta. Takuutarkastus on pidettävä kuukausi ennen tuon takuuajan päättymistä. Urakoitsija vastaa kohteeseen aiheuttamastaan törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä 10 vuotta. Urakkasopimuksessa voidaan toki sopia myös muista ehdoista.

Lisätietoa palveluistamme
09-759 79 30