Projektin vaiheet

Projektit voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin, joissa korostuvat vaihekohtaiset tavoitteet ja tehtävät: