Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttajakonsultti edustaa tilaajaa, suunnittelijoihin, urakoitsijoihin, viranomaisiin ja muihin rakennuttamisen osapuoliin nähden. Hän johtaa rakennushanketta tilaajan toimeksiantojen perusteella mm. kilpailuttaen suunnittelijat ja urakoitsijat, valmistellen sopimusasiakirjat, projekti- ja urakkaohjelman sekä varmistaen hankkeen toiminnallisten, laadullisten ja teknisten sekä kustannus- ja aikataulutavoitteiden saavuttamisen. Lisätietoja projektin vaiheista ja konsultin tehtäväkentästä.

Valvonnalla varmistetaan, että rakennusurakoitsijan suoritus vastaa sopimusta ja asetettuja tavoitteita sekä noudattaa hyvää rakennustapaa, viranomaismääräyksiä, lakeja ja asetuksia. Rakennus- ja taloteknisten töiden valvonnan lisäksi myös suunnittelijat ja viranomaiset tekevät kohteeseen tarvittaessa omia tarkastuksiaan.

Lisätietoa palveluistamme
09-759 79 30