Kustannussuunnittelu

Erillisenä palveluna tai osana rakennuttamisen ja projektinjohdon- ja kiinteistönkehityksen palveluitamme teemme asiakkaillemme kustannussuunnittelua.

Rakennusosa-arvioiden avulla tarkastelemme rakennusosasuunnitelmien taloudellisuutta linjassa kustannustavoitteisiin. Samalla voimme myös vertailla erilaisten suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksia. Tavoitehinta-arvio laaditaan huonetilaohjelman perusteella suunnittelun ohjauksen apuvälineeksi projektin hanke- ja/tai luonnossuunnitteluvaiheessa.

Kustannusarviomme jaottelee rakennukseen tarvittavien osien, materiaalien, järjestelmien ja työn kustannukset. Kustannusarviosta on myös apua rahoituksen hankinnassa.

Valikko