Työmaan valvonta

Työmaan valvonta

Tarjoamme rakennusteknistä työmaavalvontaa sekä osana rakennuttamisen kokonaispalvelua että erillisenä valvontapalveluna.Työmaavalvonnan ja sopimusjohtamisen avulla varmistamme, että rakennusurakoitsijan suoritus vastaa sopimusta ja asetettuja tavoitteita sekä noudattaa hyvää rakennustapaa, viranomaismääräyksiä, lakeja ja asetuksia. Tarjoamme myös LVISA-töiden valvontaa rakennusteknistentöiden valvonnan ja/tai rakennuttamistehtävien yhteydessä.

Valikko